Stravovanie

Strava sa pripravuje v kuchyni Samaritána. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Naše kuchárky pripravujú: raňajky, obed, večeru a II.večeru. Podávame aj diétne jedlá. K jedálnemu lístku sa vyjadruje lekár, zdravotný personál aj obyvatelia. V Samaritáne varíme aj pre Simeon. Ponúkame taktiež možnosť objednania stravy pre záujemcov aj mimo nášho zariadenia.