Kontaktujte nás

 

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SAMARITÁN

 

Adresa: Clementisove sady 903/4

                      924 01 Galanta

Riaditeľka: Mgr. Silvia Mlynárová

                    tel.: 031/ 780 4468

                    Mob.č.: 0907 712 101

                    Fax: 031/780 4468

email: samaritan.galanta@gmail.com

 

Stála služba sestier: 031/ 780 8008 - Samaritán

                              031/ 381 1665 - Kuchyňa

 

Zariadenie pre seniorov Simeon

 

Adresa: Višňová 1, Kajal, 925 92

tel.: 031/ 781 1430

 

 

Eden

 

Adresa: Clementisove sady 903/4

                      924 01 Galanta

Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Mlynár — zborový farár

                          tel.:   0905237075

                                   031 780 2873

                                  

 

IČO: 36091405                         DIČ: 2021508082

 

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 

Dovoľujeme si Vás poprosiť o 2% z Vašich daní.

 

Naše číslo účtu: 4210151614/3100

 

Tým čo nás už takýmto spôsobom podporili srdečne ďakujeme.