Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť

 

    Je našou snahou služby a pomoc pre obyvateľov neustále zdokonaľovať, skvalitňovať a podľa možnosti aj rozširovať.V starobe a chorobe chápať a vedieť pomáhať úprimným  ľudským prístupom, poskytovať  istý druh útočišťa . To znamená vytvárať atmosféru láskavosti a dôvery. Brať starého človeka ako osobnosť so všetkou vážnosťou. Podporovať u neho samostatnosť. Lekárom zariadenia je pán MUDr. Radovan Blažek. Zariadenie navštevuje podľa potreby. Spolupracujeme aj s inými odbornými lekármi. Náš personál sa stará o obyvateľov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. Doprevádza ich na lekárske vyšetrenia, na zdravotné kontroly. Zabezpečujeme pre obyvateľov lieky a zdravotné pomôcky.

Každé ráno prebieha cvičenie s obyvateľmi.

V rámci našich možností poskytujeme :

-          vodnú masáž nôh

-          lampu Biostimul

-          na požiadanie zabezpečíme rehabilitačnú sestru

V rámci sociálnej práce zabezpečujeme klientom pracovnú terapiu, memoterapiu, arteterapiu, športové popoludnia, kultúrne programy, vychádzky.