História a popis:

 

Autorom myšlienky vybudovať evanjelický dom starostlivosti je Mgr. Jaroslav Mlynár, zborový farár cirkevného zboru ECAV na Slovensku Galanta.

Evanjelický dom starostlivosti zastrešuje Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, zariadenie pre seniorov Simeon a byty pre seniorov Eden.

Najprv svoju činnosť zahájilo Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán. Bolo to 1. apríla 2000.      O 4 roky neskôr prebudovaním starej cirkevnej školy začal svoju činnosť aj domov dôchodcov, teraz zariadenie  pre seniorov Simeon. Bolo to 1. apríla 2004. Od 1. októbra 2007 boli dané do užívania aj byty Eden, ktoré sú domovom pre seniorov.

 

Prečo sme tu?

 

Poskytujeme sociálne služby v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 Zz. s celoročným pobytom.

 

Sociálna starostlivosť:

 

Informujeme záujemcov o prijatie telefonicky, elektronickou poštou, osobne a  je možné kedykoľvek navštíviť zariadenia. Prijímáme žiadosti z Trnavského  a Bratislavského samosprávneho kraja .

 Od 1.1.2015 príjmáme záujemcov z celého Slovenska

 

Duchovná starostlivosť:

 

Ľudia, ktorí musia bolestne až v starobe hľadať zmysel svojho života, choroby, svojho utrpenia potrebujú pomoc. Poskytnúť im ju môžu tí, ktorí sa o nich starajú alebo ich navštevujú.

 

,,Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. A modlitba  z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnohé zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého."

                                                                                                                                                                              Jak.5,14-16

 

Každý deň v Samaritáne a v Simeone začíname rannými duchovnými zamysleniami. Každý prvý pondelok v mesiaci bývajú služby Božie v Samaritáne s prisluhovaním Večere Pánovej. A každý tretí pondelok v mesiaci služby Božie bez Večere Pánovej. Každú nedeľu zabezpečujeme sprievod obyvateľom do kostola. Každý štvrtok bývajú v Samaritáne biblické popoludnia.

 

V Simeone bývajú biblické popoludnia každú stredu. Na nádvorí Simeona je kostolík, ktorý obyvatelia navštevujú v čase Služieb Božích.

 

Eden:

 

Byty pre seniorov Eden boli vybudované v roku 2007 a sú na 1. poschodí evanjelického domu starostlivosti.