Simeon Zariadenie pre seniorov v Kajali, Višňová 1

Nachádza sa v zrekonštruovanej budove v dedinke Kajal- 6 km vzdialenej od Galanty. V Simeone poskytujeme v zmysle zákona odborné činnosti a obslužné činnosti.

Kapacita Simeona je 11 miest. Klienti sú ubytovaní v 5 jednolôžkových a v 3 dvojlôžkových izbách. Každá izba má sprchovací kút a WC. Súčasťou zariadenia je jedáleň, výdajňa jedál, sesterská, kúpelňa.

Na nádvorí je evanjelický kostol, altánok a bohatá kvetinová a parková úprava. V záhrade sú zasadené ovocné stromy a kríky. V tomto nádhernom  prostredí obyvatelia trávia svoju pokojnú starobu.

Postup pri prijatí do Zariadenia pre seniorov Simeon

Občan má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona. Do Zariadenia pre seniorov Simeon môže byť prijatý ak mu bolo vydané Rozhodnutie o odkázanosti  na sociálnu službu so stupňom odkázanosti najmenej IV.

K tomu aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v našom zariadení je potrebné, aby si žiadateľ vyzdvihol Žiadosť o posúdenie odkázanosti na príslušnom obecnom , alebo mestskom úrade, v ktorom má trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť, že má záujem o umiestnenie v Centre sociálnych služieb pre starších občanov  Samaritán, v Zariadeni pre seniorov Simeon. Na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá príslušná obec resp. mesto lekársky posudok a sociálny posudok, na základe ktorých vydá následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po obdržaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu zariadenie uzatvorí s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Cenník:

              jednolôžková izba  570,00 €/mesiac (Samoplatcovia : 840,00 €/mesiac)

              dvojlôžková  izba   510,00 €/mesiac (Samoplatcovia : 790,00 €/mesiac)

V sumách sú zahrnuté služby

                                                - Strava

                                                - Pranie

                                                - Žehlenie

                                                - Údržba bielizne a spotrebičov

                                                - Upratovanie

                                                - Odvoz k lekárovi

                                                - TV na izbe

                                                - Nákupy pre obyvateľov

 

 

Návštevy denne od 9,00 do 18,00