Samaritán Domov sociálnych služieb v Galante, Clementisove sady 903

 

Prevádzka Samaritán sídli v prízemnej časti 2 podlažnej budovy, riešenej bezbariérovo. Poskytujeme plnohodnotné komplexné sociálne služby s kapacitou 34 miest. Izby sú vybavené polohovateľnými elektrickými posteľami a antidekubitnými matracmi. K dispozícii je 14 jednolôžkových izieb, 5 dvojlôžkových a 3 izby s intenzívnou starostlivosťou. Súčasťou zariadenia je kuchyňa, jedáleň a knižnica s čitateľským kútikom. Skladové priestory, práčovňa a sušiareň sú umiestnené v hospodárskej časti budovy.

Samaritán má výhodnú polohu, na železničnú stanicu je 5 minút cesty, do mesta tiež 5 minút, do evanjelického kostola 5 minút a do katolíckeho kostola 10 minút. Veľký rozľahlý areál s kvetinovou úpravou umožňuje obyvateľom na odpočinkových miestach tráviť príjemné chvíle na čerstvom vzduchu.

Záujemcom o naše služby ponúkame odborné poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia do nášho zariadenia. Občan má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Zmena ktorá je platná od 1.1.2015, sa Samaritán stal Zariadením pre seniorov a v zmysle novely zákona sa o naše služby môžu uchádzať občania z celej republiky,   ktorí sú poberatelia starobného dôchodku. Musia mať však právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu IV. až VI. stupňa vydané príslušným obecným, alebo mestským úradom, kde má občan  trvalé bydlisko. 

 

Cenník:

              jednolôžková izba  700,00 €/mesiac (Samoplatcovia : 900,00 €/mesiac)

              dvojlôžková  izba   600,00 €/mesiac (Samoplatcovia : 820,00 €/mesiac)

V sumách sú zahrnuté služby

                                                - Strava

                                                - Pranie

                                                - Žehlenie

                                                - Údržba bielizne a spotrebičov

                                                - Upratovanie

                                                - TV na izbe

                                                - Nákupy pre obyvateľov

 

    Návštevy: denne od 9,00 do 18,00   

 

    Dobrovoľníci:

    Samaritán a Simeon oceňuje a víta pomoc dobrovoľníkov v každej oblasti.